Frequently Asked Questions

Hint 1


Look at the Map of London. And then… really look at it. Kijk naar de kaart van Londen. En dan... kijk er nog beter naar.
Hint 2


Check out the real map of London and see what's missing from the Agent's version. Bekijk de echte kaart van Londen en ontdek wat er ontbreekt in de versie van de agent.
Hint 3


The magnifying glass is pointing right at it. Het vergrootglas wijst er recht naartoe.
Hint 4


Waterloo bridge. Waterloo - 8 letters… now, how do we turn them into numbers? De Waterloo brug. Waterloo - 8 letters... nu, hoe zetten we ze om in cijfers?
Hint 5


Check out the typewriter. It is weird, isn't it? Kijk eens naar de typemachine. Dat is raar, hè?
Hint 6


You can use your own keyboard or just find a picture to see where the letters are supposed to be. W is 6, A is 8, T is 1, …. Waterloo. Je kunt je eigen toetsenbord gebruiken of gewoon een afbeelding vinden om te zien waar de letters zich moeten bevinden. W is 6, A is 8, T is 1, .... Waterloo.
Answer


68194266